Activitats extraescolars

Activitats extraescolars curs 2020-2021

 
IMPORTANT:   Les inscripcions tindran caràcter provisional, donat que poden ser anul·lades pel Govern seguint el pla Procicat (Pla territorial de Protecció Civil a  Catalunya). 
Convé destacar que totes les activitats es faran seguint el protocol de les mesures de seguretat marcades i responent a les indicacions del  Departament d’Ensenyament.  

  • La inscripció a les activitats comporta l’acceptació de  qualsevol modificació relativa al inici o interrupció de les activitats del curs 2020/2021 deguda a la possible  excepcionalitat causada pel COVID-19.
  • Per accedir al servei d’ extraescolars, igual que per participar en qualsevol activitat que organitza l’AMPA, cal ser soci de l’AMPA  i estar al corrent del pagament de la quota corresponent.
  • Les inscripcions s’hauran de fer arribar exclusivament via formulari webEn el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles la inscripció es farà seguint l’ordre de recepció de les mateixes, donant prioritat, però, als inscrits durant el curs anterior en aquella mateixa activitat.
  • Les activitats extraescolars només començaran si compten amb un mínim d’alumnes. La inscripció a les activitats suposa un compromís d’assistència a les sessions setmanals programades així com el compromís de permanència mínima d’un trimestre per garantir l’estabilitat del grup.Durant el curs, les altes seran factibles només si la ràtio monitors/nens ho permet i si el nivell del nen o la nena s’ajusta o es pot adaptar a l’activitat començada.
  • ImpagamentsAquelles famílies que no hagin satisfet les últimes dues mensualitats d’activitats extraescolars rebran una carta on se’ls informarà de la baixa immediata de l’activitat. En iniciar el curs següent no es podrà inscriure (començar) a cap activitat extraescolar ni a cap dels tallers sense abonar els deutes de les activitats extraescolars del curs anterior.
  • Comportament i actitud durant l’activitat extraescolarPer tal de participar a les activitats s’hauran de complir les normes establertes pel bon desenvolupament d’aquestes, especialment les de recomanació sanitària, convivència i respecte cap als companys i monitors.  El no compliment reiterat de dites normes pot comportar l’expulsió de l’activitat.
  • Per tal de minimitzar riscos i poder mantenir al màxim estables els grups de convivència, aquest curs no es realitzaran activitats extraescolars de tarda, mantenint els de migdia donat que es un servei complementari al menjador.


Tallers migdia curs 2020-2021Casal de Nadal 2020-2021

Activitat no oferta.


Casal Setmana Santa 2021

Pendent evolució situació sanitària.
Formulari inscripció


Casal Estiu 2021

Pendent evolució situació sanitària.
Formulari inscripció

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada